9.12. Matsalu rahvuspargi koostöökogu
Üleujutatud Kasari luht
Ants Animägi

Matsalu rahvuspargi koostöökogu toimub 9. detsembril kell 14.30-17.00 veebikoosolekuna MS Teams keskkonnas. Päevakavas on erinevate asutuste ülevaated tänavusest aastast ja 2021. a. plaanidest. Lisaks saab kuulda ettekannet kiviaja asustusjälgedest Matsalu piirkonnas. Veebikoosolekust osavõtuks teatada hiljemalt 8. detsembriks aadressil krista.kallavus@keskkonnaamet.ee. Osalemissoovist teatanutele saadame kutsega lingi.
Valminud on Matsalu piirkonna uudiskiri 2020, millest saate lugeda koostöökogul käsitletavatest teemadest.