Põleng Alam-Pedja looduskaitsealal

Autor:

Piret Valge
Teisipäeval 31. juulil 2018 sai päästekeskus teate, et Jõgevamaal Põltsamaa vallas Jüriküla külas Alam-Pedja looduskaitsealal põleb raba. Põlengualale oli raske ligipääs, kustutustöid tehti esialgu vaid kopteriga. Esialgsetel andmetel oli põlenguala suurus 14 hektarit. Kolmapäeva 1. augusti keskpäevase seisuga andis Päästeamet Twitteri vahendusel teada, et Alam-Pedja kaitsealal on kokku põlenud umbes 26 hektarit rabapinnast. Drooniga luurelennu abil selgitati, et põlenguala suurenemine on pidurdunud. Märg rabapinnas takistas tule levikut ise. Õhtusel seirelennul põlengukohast tehtud pildilt oli näha, et tulekahju on enamuses kustunud. Päästjad jätkasid ala seirega droonilt. Neljapäeva 2. augusti hommikune drooniluure selgitas, et põlengualal tuleb üksikutes kohtades pinnasest suitsu ja tule leviku ohtu ei ole. Sellele toetudes edasisi päästetegevusi ei planeeritud, kuid vaatlustega jätkati. Staap lõpetas tegevuse kell 11.00 Reede 3. augustil õhtul käivitati taas kutsutustööd Jõgevamaal Alam-Pedja looduskaitseala rabapõlengul. Kustutati kopteriga õhust. Päästjad murdsid roomiksõidukitega tulejooneni läbi ka maad pidi. Laupäeval 4. augustil hommikul moodustati taas staap. Kutsutustööd jätkusid nii õhust kui maalt. Välk süütas raba algsest põlengualast kaugemal. Õnneks nähti seda kopterilt ja leviv tulekahju õnnestus kiiresti kustutada. Põlenguala ulatus mõnekümne ruutmeetrini. Pühapäeva 5. augusti hommikuse luure droonipilt näitas rabapõlengu alal suitsemas kolme suuremat kollet. Päästjad ehitasid põlengualale vesivarustuse ning püüdsid viimaste kollete kustutamiseks neile maad pidi võimalikult lähedale pääseda. Pildil näha Alam-Pedja kaitsealal roomiksõidukiga läbitud teekond rabaalal, mis viib põlengukoha juurde. Teekonna pikkus põlengualani on soisel laugastega rabaalal vähemalt 3 kilomeetrit (läbitakse roomiksõiduk Bandwageniga - BW). 6. august Laukast pumbati vett mootorpumba abil kogumisbasseini ja sealt edasi umbes 700 meetri kaugusele tulekolletega kaetud põlengualani. Kustutustööd käisid raskesti ligipääsetaval rabaalal keerulistes oludes ja olid aeganõudvad. 7. augustil  Alam-Pedja looduskaitseala rabapõlengu kustutustööd jätkusid. Põlenguala ei olnud laienenud, kuid sügaval turbapinnases oli veel aktiivseid tulekoldeid. 7. augustil kella 18.00 ajal lõpetasid päästjad Alam-Pedja kaitsealal rabatulekahju kustutustööd. Turbapinnases võib olla silmale nähtamatuid tulekoldeid ja seepärast jätkavad päästjad ala jälgimist. Fotod: Päästeameti Twitter (Info pärineb Päästeameti Twitterist https://twitter.com/paasteamet).