Keskkonnaamet avas Eesti suuremaid kaitsealasid ühendava kodulehe

Autor:

Margit Turb vana
Äsja avatud kodulehelt www.kaitsealad.ee leiab teavet Eesti rahvusparkide ja olulisemate kaitsealade kaitsekorra, loodusväärtuste ja külastusvõimaluste kohta. „Meie unikaalse looduse hoidmiseks on Eestis võetud kaitse alla 18,7% maismaast ja 26% veealast. Kuna Eesti looduskaitsesüsteem on juba enam kui saja-aastane ja selle pika arengu jooksul muutunud küllaltki keerukaks, soovisime uue kodulehega koondada olulisema looduskaitsealase teabe ühte portaali ja selgitada seda nii kohalikule kui ka külastajale võimalikult arusaadavalt,“ lausus Kaja Lotman, Keskkonnaameti looduskaitse nõunik. Kodulehe esialgses etapis on avatud Eesti rahvusparkide ja viie olulisema kaitseala – Alam-Pedja looduskaitseala, Endla looduskaitseala, Haanja looduspark, Otepää looduspark, Viidumäe looduskaitseala – lehed. Valiku aluseks on kaitsealadel toimuvate avalike ürituste rohkus, külastuskoormus ja kohalike elanike osalus kaitsealaga seotud tegemistes. Kodulehelt leiab infot kaitsealade sündmuste kohta ja saab ka ise teada anda oma korraldatud sündmusest kaitsealal. Samuti saab kodulehe kaudu vahendada kaitsealade kauneid looduspilte ning tutvuda kohalike vaatamisväärsustega. Kodulehe põhiosad on tõlgitud ka inglise ja vene keelde. „Meie soov on, et uus koduleht tihendaks kaitsealade kogukondade, huvigruppide, külastajate ning looduskaitseametnike vahelist koostööd. Loodame, et selgemaks saavad põhjused, miks üks või teine ala on võetud kaitse alla ning kuidas erinevad osapooled saavad kaasa aidata sealsete väärtuste hoidmisele,“ selgitas Kaja Lotman. Keskkonnaamet ootab kasutajatelt tagasisidet, et uut kodulehte veelgi paremaks arendada ja muuta see mugavaks vahendiks kaitsealadega seotud teabe otsimisel. Ettepanekud kodulehe täiustamiseks ning info kaitsealadel toimuvatest sündmustest on oodatud e-posti aadressil kaja.lotman@keskkonnaamet.ee. Kodulehe tellis ja sisustas Keskkonnaamet ning kujundas Rakett OÜ. Kokku on Eestis ligi 4000 kaitstavat loodusobjekti, mille kohta saab teavet infolehe EELIS vahendusel. Kaitsealade kodulehe edasine täiendamine on seotud ELi Ühtekuuluvusfondi projektiga ELME, mida veab Keskkonnaagentuur ning mis peaks kõigi kaitstavate objektide kohta infot esitama 2020. aastaks. Lisainfo: Kaja Lotman, Keskkonnaameti looduskaitse nõunik, e-post: kaja.lotman@keskkonnaamet.ee, telefon: 5247 899