Soomaa rahvuspargis puhastatakse teeservad ohtlikest puudest

Autor:

Margit Turb

Soomaa rahvusparki läbivate teede turvalisuse tagamiseks puhastatakse teeääred. Ohtlikke puid raiutakse ka tee servast kaugemalt, kuid suured puud, mis ohtu ei kujuta, jäetakse alles. Töödega alustatakse esimesel võimalusel ning need peaksid lõppema 15. märtsiks.

„Tänavune talv tõi oma erakordsete lumeoludega mitmel pool Eestis kaasa ohtlikke olukordi või takistusi liiklemiseks metsavahelistel teedel. Tööde eesmärk on hoida Soomaal ära olukordi, kus lume raskuse all kaldu vajunud puud liiklejatele ohtlikuks muutuvad või tee tõkestavad,“ selgitas Keskkonnaameti metsaosakonna juhataja Olav Etverk.

lumine tee, mille kohal on kaardus lehtpuud
Foto: Taavi Umal

Teeservade ohutuse tagamiseks vajalikke raietöid tehakse Kõpu-Jõesuu teel umbes 12 km pikkusel lõigul Läti luha vaatetorni ja Raudna silla vahel ning Kildu – Oksa – Tõramaa teel ligi 15 kilomeetril Soomaa Rahvuspargi keskuse ja Ärma silla vahel.

Etverki sõnul on lubatud puhastada teede servad mõne meetri ulatuses täielikult, teeservast kaugemalt on lubatud vajadusel raiuda ohtlikke puid. “Oleme välitöödel ühiselt Transpordiameti, Keskkonnaameti ja RMK spetsialistidega piirkonna üle vaadanud ja leidnud sobiva tasakaalu liiklejate turvalisuse ja väärtuslike metsaelupaikade hoidmise vahel. Kõigis metsaelupaikades jäetakse raiumata suured elujõulised puud, mis viltu vajunud ei ole,“ rääkis Keskkonnaameti metsaosakonna juhataja.

Tööde vajalikkuse hinnangu andis Transpordiamet, töid teostab RMK ning Keskkonnaamet on andnud raieks kaitsealal vajalikud tingimused ja piirangud.

Keskkonnaameti pressiteade, 22.02.2024