Karula ja Vilsandi noorte looduskaitsjate ühine laager Karula rahvuspargis

Autor:

Helen Kivisild

Karula ja Vilsandi noored looduskaitsjad pidasid ühist Junior Ranger laagrit Karula rahvuspargis 11.-14. juulil.

Esimesel laagri päeval alustati pealelõunal pärast laagri avamist ja lühikest tutvumist talgutööga. Puhastati must-toonekure toitumiskohta väikesest võsast Saera ojal, et suurel linnul oleks ruumi maandumiseks ja ohu korral kiireks lendutõusuks. Alles jäeti kaldale suured puud, mis pakuvad varju, et väike võsa hoogsalt kasvama ei hakkaks. Saera ojal toimusid samal eesmärgil Eestimaa Looduse Fondi talgud 7–8 aastat tagasi. Õhtul kõneles Urmas Sellis jutte Karula must-toonekurgedest.

Noored puhastavad oja kaldaid võsast
Urmas Sellise juhatusel puhastati must-toonekure toitumisala peenikesest võsast. Foto: Helen Kivisild

Laagri teise päeva hommikut alustati kahepaiksete teemaga. Põhjalikult kõneles kahepaiksetest Elin Soomets – Alver. Õpiti eristama laulu ja välimuse järgi erinevaid konni ja vesilikke. Eesti 11 kahepaiksete liigi kohta saadi teada nii mõndagi põnevat, näiteks, et konnad kasvavad kogu elu või mudakonna kullesel on kopsuhingamine. Kahvadega püüti Ähijärvest ka vee-elustikku.

Pealelõunal õpetas Meelis Kihulane traditsioonilist puutööd – õpiti punuma pajukoore ribadest paela, kuidas võtta kaselt tohtu ning kuidas valmistada tohust väikest marjatopsi. Viimaks valmistati ka puulusikas, millele põletati õnarus sisse söega.

Õhtul harjutati matkamist kanuudega Ähijärvel ning matkatoidu valmistamist lõkkel. Ühtviisi hästi maitsesid nii angervaksatee kui vaarikavarre - nõgese - metsmaasikalehe tee.

Laagri kolmas päev oli matkapäev. Gruppidena harjutati jalgsi matkamist vaheldusrikkal Karula maastikul. Kõigil olid matkal omad seiklused – nõgesed, murdunud kuuskede ületamised, suur mägralinnak, mustikad, kohtumised teiste matkajatega või kaunis lai matkatee. Õhtul kosutas väsinud konte suitsusaun.

Viimasel hommikul tegeleti kunsti ja looduse teemaga. Huvitav arutelu sündis küsimusest, kas inimene on looduse osa. Kas meie loodu on looduse osa, kuigi see looduslikult ei lagune? Mida nimetame looduseks, vahendame me keele kaudu. Jane Remm näitas pilte ja plakateid, kuidas kunst on lisaks teadusele arusaamu loodusest mõjutanud. Ühtlasi toetab kunst teadust, näiteks joonistatud pildid liikidest määrajates. Noored proovisid joonistades anda edasi, mida kuulsid mõne minuti jooksul looduses, mida tundsid, aga ka seda, kuidas võiks tajuda loodust mõni teine liik.

Põhjalikum fotodega kokkuvõte laagrist asub Karula rahvuspargi lehel.

Noore looduskaitsja ehk Junior Ranger kursust korraldab Keskkonnaamet. Kursuste eesmärgiks on suurendada noorte keskkonna- ja loodusteadlikkust ning luua ja arendada noorte koostöövõrgustikku rahvusparkide ja teiste kaitsealade ümber.

26 Karula ja Vilsandi noort looduskaitsjat vana aida ees
Ühises laagris osales 26 noort Karula ja Vilsandi rahvuspargist. Foto: Merike Tsimmer