Külastaja meelespea
 • Tegutse kaitsealal loodusesse jälgi jätmata.
 • Nõlval liigu vaid selleks ette nähtud kohas (treppidel).
 • Kaitsealal võib korjata marju ja seeni.
 • Jalgratta ja kergliikuriga võib liikuda vaid olemasolevatel teedel ja radadel.
 • Mootorsõidukitega võib liikuda vaid selleks ettenähtud teedel ja parkida parklas.  
 • Hoia koer looduses liikudes rihma otsas.
 • Lõkke tegemine (grillimine) on lubatud vaid selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohtades. Kaitsealal on ettevalmistatud kolm lõkkekohta.
 • Kuni 300 osalejaga rahvaürituse, mis ei ole rattaüritus, korraldamine on lubatud selleks ettevalmistamata ja kaitseala valitseja nõusolekul tähistamata kohas, välja arvatud rahvaürituse korraldamine Kuusiku metsas, Rahumäe metsas ja Sütiste metsa liivikul;
 • Rohkem kui 300 osalejaga rahvaürituse korraldamine selleks ettevalmistamata ja tähistamata kohas on lubatud kaitseala valitseja nõusolekul, välja arvatud Kuusiku metsas, Rahumäe metsas ja Sütiste metsa liivikul.
 • Kuni 100 osalejaga rahvaürituse, mis ei ole rattaüritus, korraldamine on lubatud Kuusiku metsas, Rahumäe metsas ja Sütiste metsa liivikul selleks ettevalmistamata ja kaitseala valitseja nõusolekul tähistamata kohas.
 • Rohkem kui 100 osalejaga rahvaürituse, mis ei ole rattaüritus, korraldamine Kuusiku metsas, Rahumäe metsas ja Sütiste metsa liivikul selleks ettevalmistamata ja tähistamata kohas on lubatud kaitseala valitseja nõusolekul.
 • Erinevate tegevuste korraldamisel tutvu kaitse-eeskirjaga. 
 • Kui märkad looduse või külastusrajatiste kahjustamist, teata sellest riigiinfo telefonile 1247

Hädaabinumber on 112.