Soomaa kaitsekorralduskava aastateks 2022‒2031 arutelu

Autor:

Krista Kingumets
Üleujutus Soomaal Oksal
Krista Kingumets

Lisainfo

Meelis Suurkask
5164997

Keskkonnaamet koostab Soomaa kaitsekorralduskava aastateks 2022‒2031.

Kaitsekorralduskavas on välja toodud alal läbi viidud uuringud, kaitse-eesmärgiks olevad loodusväärtused, nende mõjutegurid ja kaitsemeetmed ning vajalikud tegevused. Peamised kaitsekorralduslikeks tegevusteks on poollooduslike koosluste hooldamine, kaitseala tutvustamine, külastuskorraldus ja kultuuripärandi kaitse.

Kaitsekorralduskava koostamise avalikkuse kaasamise koosolek Soomaa rahvuspargi looduskaitseliste tööde teemal toimub 17. märtsil 2022. a kell 15 veebirakenduse Microsoft Teams vahendusel. Koosolekuga liitumiseks vajuta SIIA

 

Kaitsekorralduskava tööversiooniga saab tutvuda siinse teate allosas. 
Ettepanekud on oodatud e-postile info@keskkonnaamet.ee hiljemalt 4. aprilliks 2022. a. 

Lisainfo: Meelis Suurkask, 5164997, meelis.suurkask@keskkonnaamet.ee

Soomaa rahvuspargi kaitsekorralduskava tööversioon