Käsivikatiga niitmine Mihkli talumuuseumis 24.juulil 13-17
  • Päeva jooksul 1 minuti niitmine.
  • 13.00 Tule too oma vana vikat (või lüsi) näitusele, siis saame parema ülevaate piirkonnas säilinud vikatitest.
  • 15.00 Tutvustame erinevaid vikateid, nende hooldust ja niitmistehnikat.
  • Traditsiooniline niitmisvõistlus Viki Vikat 2021. Magusad auhinnad! Tule oma lemmikvikatiga või laena kohapealt!

Info ja eelregistreerimine: Krista Kallavus krista.kallavus@keskkonnaamet.ee, tel 5226 139

Osalemine on tasuta! Korraldavad Eestimaa Looduse Fond,  Keskkonnaamet ja Saaremaa Muuseum