Kaitsekord

Nigula looduskaitseala kaitse-eesmärk on Nigula soostiku ja sellega piirnevate alade koosluste ning kaitsealuste liikide elupaikade ja maastiku kaitse. 

Looduskaitseala territoorium jaguneb:

  • üheks loodusreservaadiks (Urissaare reservaat), kus tagatakse looduslike koosluste säilimine ja kujunemine üksnes looduslike protsesside tulemusena;
  • rangema kaitsekorraga sihtkaitsevöönditeks (Kuus SKV-d: Nigula, Laiksaare, Kuuselohu, Järve, Kolbergi, Strupa), mis on jäetud looduslike protsesside meelevalda ning kus majandustegevust ei toimu; 
  • üheks leebema kaitsekorraga piiranguvööndiks (Nigula), kus on lubatud majandustegevus ja üheks eesmärgiks inimtegevuse kaasabil loodusliku mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.

Piirangud tegevusele tulenevad looduskaitseseadusest ja Nigula looduskaitseala kaitse-eeskirjast.

Tööde-tegevuste planeerimise aluseks on kaitseala  arengudokument ‒ Nigula looduskaitseala kaitsekorralduskava.

 

Nigula tsoneering

Nigula looduskaitseala tsoneering (allikas Nigula KKK)