Endla looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmise koosolek
Keskkonnaamet on alustanud Endla looduskaitseala kaitse-eeskirja uuendamise protsessi. Uuendamisega soovitakse muuta kaitseala kaitsekorda, täpsustada kaitse eesmärke ning korrigeerida kaitseala välispiiri ja vööndeid. Väljatöötamise kavatsust tutvustav avalik koosolek toimub 19.11.2019 kell 15.00 Koeru Kultuurimaja väikeses saalis (Paide tee 3, Koeru alevik). Oodatud on kõik huvilised. Maaomanikel ja teistel huvigruppidel on võimalus algatatud kaitse-eeskirja muutmise väljatöötamise kavatsusse teha omapoolseid ettepanekuid. Põhjendatud parandusettepanekud ja vastuväited uuendatava kaitse-eeskirja osas on oodatud kirjalikult Keskkonnaameti kaitse planeerimise büroole (info@keskkonnaamet.ee või Aia 2, Jõgeva) hiljemalt 03.12.2019. Paberkujul on kavatsuse materjalidega võimalik tutvuda tööpäeviti Keskkonnaameti Endla looduskeskuses (Tooma küla, Jõgeva vald) ja Jõgeva kontoris (Aia tn 2, Jõgeva).     Lisainfo: Maarja Annuk (maarja.annuk@keskkonnaamet.ee, 776 2424) Keskkonnaameti kodulehel  Lisamaterjalid:  Väljatöötamise kavatsusega saate tutvuda SIIN (5.83 MB, PDF) Planeeritavate piiri ja tsoneeringu muudatustega saate tutvuda SIIN (354.63 KB, JPG) ja SIIN (interaktiivne kaart, Google Maps)   Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline!