10.04.2018 Kingi Eestile 100 loodusvaatlust

Autor:

Margit Turb vana

Keskkonnaagentuur ja Eesti Looduseuurijate Selts kutsuvad tähistama Vabariigi 100. juubelit looduses viibimisega ja seal aset leidnud kohtumiste registreerimisega. Nii aitame kaasa Eestis elavate liikide leviku kaardistamisele ja suurendame enda teadlikust meie kõrval elavatest loomadest, taimedest ja seentest.

Eesmärk on kinkida iga osaleja poolt Eestile 100 erineva liigi vaatlust. Selleks tuleb teha 10. aprillist 15. septembrini 2018 looduses vabalt elavate liikide vaatlusi ja registreerida need samas ajavahemikus Loodusvaatluste andmebaasis (http://lva.eelis.ee). Registreerimiseks saab kasutada andmebaasi veebilehte või spetsiaalset nutirakendust. Osaleda on võimalik nii üksikisikuna kui ka grupina (grupi suurus 5-30 liiget). Grupina osalemine sobib hästi näiteks kooliõpilastele. Viimasel juhul tuleb saada 100 liigi vaatlust kokku grupi peale. Üksikisikuna osalemiseks tuleb alustada pärast 10. aprilli vaatluste sisestamisega loodusvaatluste andmebaasi. Grupina osaledes tuleb lisaks vaatluste registreerimisele registreerida ka grupp. Grupi registreerimiseks kirjutada kuni 10. maini 2018 e-kiri aadressile reigo.roasto@envir.ee, e-kirjas peab olema märgitud soov grupina osalemiseks ja grupiliikmete nimed. Grupiliige ei saa osaleda samal ajal individuaalselt. Vaatlusi tohib kirja panema hakata aga samuti 10. aprillist alates. 

Iga liigi vaatlus annab osalejale 1 punkti, v.a 2018. aasta liigid, rahvusliigid ning I ja II kaitsekategooria liigid. Need annavad 2 punkti. Kokku tuleb vaatlusperioodi jooksul, st 10. aprillist 15. septembrini koguda 100 punkti. Nii osaled sügisel toimuval tunnustamisel.

Täpsem kirjeldus on leitav - http://loodus.keskkonnainfo.ee/lva/default.aspx?id=-397217648&state=4;877954539;est;lvadb.

Sündmuse õnnestumisse panustavad ka Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet, Tervise Arengu Instituut ja Terviserajad.

Lisainfo: Reigo Roasto, Keskkonnaagentuuri eluslooduseosakonna juhtivspetsialist, tel 673 7564