Loodusharidus

Endla looduskaitsealal pakuvad eelkõige kooliõpilastele suunatud õppeprogramme nii Keskkonnaamet kui Peipsi Koostöö Keskus. Õppeprogrammidega on võimalik maakonniti tutvuda keskkonnahariduse portaalis.

Keskkonnaameti õppeprogrammidel osalemine on tasuta, kuid transport toimumiskohta on tellija kulul. Täpsem teave õppeprogrammidel osalemise kohta on leitav Keskkonnaameti kodulehelt. Erinevaid programme viiakse läbi aastaringselt nii Endla looduskeskuses, kaitseala matkaradadel kui kooli juures. Endla looduskeskuse temaatika on sood (nt õppeprogrammid "Rabalummus", "Männikjärve mets ja raba", "Turbakohvri abil soodega tuttavaks"), veekogud ("Algus allikast"), elustik nii vees ("Põnev vee-elustik"), metsas ("Eesti imetajad ja nende aastaring") kui mullas ("Muld ja turvas"). Looduskeskuses on võimalused ka looduslaagrite läbiviimiseks.

Keskkonnaameti õppeprogrammide tellimine: Elo Raspel, keskkonnahariduse büroo spetsialist Jõgevamaal, tel 5341 9205, elo.raspel@keskkonnaamet.ee.

Peipsi Koostöö Keskuse õppeprogramme viiakse läbi tasu eest, täpsem valik ja tingimused on Peipsi Koostöö Keskuse kodulehel. Programmide tellimine: Katrin Saart, katrin.saart@gmail.com, tel 5695 5985.

Vee-elustiku uurimine Linajärve ääres. Foto: Elo Raspel