Külastaja meelespea
  • Tegutse kaitsealal loodusesse jälgi jätmata.
  • Nõlval liigu vaid selleks ette nähtud kohas (treppidel).
  • Kaitsealal võib korjata marju ja seeni.
  • Jalgrattaga võib liikuda vaid olemasolevatel teedel ja radadel.
  • Mootorsõidukitega võib liikuda vaid selleks ettenähtud teedel ja parkida parklas.  
  • Hoia koer looduses liikudes rihma otsas.
  • Lõkke tegemine (grillimine) on lubatud vaid selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohtades. Kaitsealal on ettevalmistatud kolm lõkkekohta.
  • Kaitsealal on lubatud kuni 500 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades, üle 500 osalejaga ürituste korraldamiseks on vaja kaitseala valitseja luba. 
  • Erinevate tegevuste korraldamisel tutvu kaitse-eeskirjaga. 
  • Kui märkad looduse või külastusrajatiste kahjustamist, teata sellest riigiinfo telefonile 1247

Hädaabinumber on 112.