Juhised looduses liikumiseks

Eriolukorra ajal tuleb looduses liikumisel järgida Terviseameti juhiseid ja Vabariigi Valitsuse ettekirjutusi. Avalikes kohtades, mille hulka kuuluvad ka tervise- ja matkarajad ning rannad ja promenaadid, tuleb hoida teiste inimestega vähemalt kahemeetrist vahet. Avalikus kohas tohib koos viibida kuni kaks inimest, kui nad pole samast perest. Kõiki valitsuse juhiseid eriolukorras vaata kodulehelt https://www.kriis.ee/et.

Rahvarohkete paikade külastamist looduses reguleerivad Keskkonnainspektsioon koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga. Värskes õhus palume järgida looduses liikuja juhiseid RMK aadressilt https://www.loodusegakoos.ee/juhised-looduskulastuseks.

juhised looduses liikumiseks