hoiatus
Arvestades ilmastikuprognoose, maastiku tuleohu taset ning metsa- ja…
Põlenud männipuu känd taustal põlemiskahjustustega männid
Tagamõisa seltsimajas: 13.00 Tagamõisa poolsaare kohapärimusest. Lona Päll,…
Kivestu tuulik. K.Kallavus
30. juulil Ähijärvel 11.00 algab Ähijärve regatt. 14-17  taimetrüki õpituba…
Ähijärve regatt 2020
Meie esivanemad sõltusid oma elutegevuses loodusest. Nii on see ka meie elus,…
hetk Soomaa värvikoolituselt, kus õpetaja Liis näitab erinevaid värvinäiteid
Päeva jooksul 1 minuti niitmine. 13.00 Tule too oma vana vikat (või lüsi)…
Boris Ottenberg Niitja
Suvel suureneb linnalähedaste matkaradade ja kaitsealade külastatavus ning et…
Kaitsealal on lõkke tegemine selleks ettevalmistamata kohas keelatud.
16. juulil toimub „Juminda vabatahtlik merepääste 130“ juubeliüritus Juminda…
Juminda SAR 130
5.–9. juulil mõõdistavad ja joonestavad Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja…
Adojaani
Eesti maastikes on praeguseks säilinud ligikaudu 130 000 hektarit niidukooslusi…
Kellukaterohke niit heinamaarjapäeval