Matsalu, Soomaa ja Lahemaa rahvuspargid on Euroopas tunnustatud kui kestliku turismi piirkonnad. Euroopa Kaitsealade Liidu omistatav viieaastane sertifikaat on kvaliteedimärgis, mis tõendab, et sihtkoha turism on kvaliteetne ja arvestab loodust hoidvate põhimõtetega. Sertifikaadil on kolm etappi – sertifikaat kaitsealale, sertifikaat ettevõtjale, kes tegutseb sertifitseeritud kaitsealal ja sertifikaat reisikorraldajale.

Keskkonnaameti eestvedamisel toimub ettevõtjate sertifikaadi taotlemiseks koolitusprogramm, millel on neli osa:

  •  7. detsembril külastati Läänemaal Matsalu piirkonna turismiettevõtjaid ja arutati ettevõtjate sertifikaadi taotlusvormi teemadel. 
  • 14. detsembril toimus veebiseminar Zoom keskkonnas. 
  • 18. jaanuaril 2022 toimus koolituspäev Soomaal, kus külastati kohalikke ettevõtjaid ning arutati läbi taotlusvormi indikaatoreid.
  • 10. veebruaril toimus veebiseminar kus vaadati veelkord üle kestliku turismi sertifikaat ja jagati esmaseid kogemusi selle täitmisel. 
  • 15. märtsil toimub Lahemaa rahvuspargis viimane koolituspäev, kus külastatakse piirkonna ettevõtjaid. 

15ndaks aprilliks esitavad esimesed ettevõtjad sertifikaadi taotlused Keskkonnaametile kes omakorda edastab need Euroopa Kaitsealade Liidule.

Ettekandeid teemal: