Kohalikule

Vormsi maastikukaitseala valitseja on Keskkonnaamet. Kaitsealal majandustegevuse kavandamisel (sh ehitustegevus, metsamajandamine, rahvaürituste korraldamine) tuleb saada kooskõlastus Keskkonnaametilt. Loe lisaks Keskkonnaameti kodulehelt.

Kaitseala kaks kõige tähtsamat dokumenti on kaitse-eeskiri ja kaitsekorralduskava. Kaitse-eeskiri paneb paika kaitseala erinevad vööndid ning vööndites keelatud ja lubatud tegevused. Kaitsekorralduskava on kaitsealal vajalike tööde rakenduslik tegevusplaan.

Keskkonnaameti Läänemaa kontor asub: Kiltsi tee 10, Haapsalu, 90403, Lääne maakond. Lahtiolekuajad: E-N 9.00–12.00 ja 13.00–16.00, R 9.00–12.00.

Keskkonnaameti üldtelefon: 680 7438; e-post: info@keskkonnaamet.ee.

Soovitame vastava spetsialistiga eelnevalt vastuvõtuaeg kokku leppida.

Ametikoht

Valdkond

Kontakt

Regiooni juhataja

Lääne regiooni üldjuhtimine

Sulev Vare, tel 506 9115, sulev.vare@keskkonnaamet.ee

Looduskaitse juhtivspetsialist

Looduskaitse valdkonna juhtimine Lääne regioonis

Kadri Hänni, 527 7419, kadri.hanni@keskkonnaamet.ee  

Looduskasutuse spetsialist

Rahvaürituste, projekteerimistingimuste, ehituslubade jm kaitseala valitseja kooskõlastused kaitsealal

Anne Sula, tel 472 4727, anne.sula@keskkonnaamet.ee

Kaitsekorralduse spetsialist

Liigikaitse

Rita Miller, tel 5301 1496, rita.miller@keskkonnaamet.ee

Maahoolduse spetsialist

Poollooduslike koosluste taastamise ja hoolduse korraldamine Hiiumaal

Priit Kukk, tel 5308 8935 , priit.kukk@keskkonnaamet.ee

Keskkonnahariduse spetsialist

Keskkonnahariduslikud programmid, sündmused Läänemaal

Tairi Tappo, tel 5689 8304 , tairi.tappo@keskkonnaamet.ee

Metsanduse juhtivspetsialist

Metsandus, raied kaitsealal

Jaanus Nilp, tel 510 9735, jaanus.nilp@keskkonnaamet.ee

Kaitse planeerimise spetsialist

Kaitse-eeskiri, kaitsekorralduskava

Elle Puurmann, tel 517 4811, elle.puurmann@keskkonnaamet.ee

Jahinduse spetsialist

Jahinduse korraldamine

Ivar Marlen, tel 5304 0354, ivar.marlen@keskkonnaamet.ee

Vee-elustiku spetsialist

Kalandus, harrastuspüük

Märt Kesküla, tel 523 4410, mart.keskula@keskkonnaamet.ee

Biosfääri programmiala spetsialist

Biosfääri  programmiala teemad

Lia Rosenberg, tel 5690 6205, lia.rosenberg@keskkonnaamet.ee

Kõigi Keskkonnaameti Lääne regiooni töötajate kontaktid.

 

Riigi maadel asuvate matkaradade ja puhkekohtade haldaja on Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK). Küsimuste korral võta ühendust: rmk@rmk.ee.