Kohalikule

Kaitseala kaks kõige tähtsamat dokumenti on kaitse-eeskiri ja kaitsekorralduskava. Kaitse-eeskiri tutvustab kaitseala erinevaid vööndeid, vööndites keelatud ja lubatud tegevusi. Kaitsekorralduskava on kaitseala rakenduslik tegevusplaan.

Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala valitseja on Keskkonnaamet. Tegevuste planeerimisel (sh ehitustegevus, metsamajandamine, rahvaürituste korraldamine) tuleb saada kooskõlastus Keskkonnaametilt. 

Keskkonnaameti üldkontakt: Narva maantee 7a, Tallinn, 15172. Üldtelefon: 680 7438, klienditugi: 662 5999, e-post: info@keskkonnaamet.ee

Põhja-Kõrvemaa looduskaitsealaga seotud Keskkonnaameti spetsialistide kontaktid valdkondade kaupa: 

Ametikoht Valdkond Kontakt
Looduskaitse juhtivspetsialist regiooni juhataja ülesannetes Põhja regiooni üldjuhtimine, looduskaitse valdkonna juhtimine Põhja regioonis

Maret Vildak, tel 554 4646, maret.vildak@keskkonnaamet.ee

Kaitse planeerimise spetsialist Kaitse-eeskirja, kaitsekorralduskava koostamine  Kristi Pai, tel 776 2424, kristi.pai@keskkonnaamet.ee
Looduskasutuse spetsialist Rahvaürituste, projekteerimis-tingimuste, ehituslubade jm kaitseala valitseja kooskõlastused  Tiina Napp, tel 506 1696, tiina.napp@keskkonnaanet,ee
Kaitsekorralduse spetsialist Liigikaitse (taimestik, seenestik), kaitse korraldamine (loodushoiutööd, võõrliigi tõrje) Käthlin Rillo, tel 5699 5083, kathlin.rillo@keskkonnaamet.ee
Metsahoiuspetsialist Kaitse- ja hoiualade metsade majandamine Harju maakonnas Külli Rahu, tel 506 9841, kulli.rahu@keskkonnaamet.ee
Maahoolduse spetsialist Poollooduslike koosluste taastamise ja hoolduse korraldamine Harju maakonnas Evelin Loel, tel 5688 4341, evelin.loel@keskkonnaamet.ee
Vee-elustiku spetsialist Harrastuspüügi korraldus jm vee-elustiku teemad Harju maakonnas Arno Sildos, tel 5300 4038, arno.sildos@keskkonnaamet.ee
Jahinduse spetsialist Jahinduse korraldus Harju maakonnas Uno Treier, tel 514 9565, uno.treier@keskkonnaamet.ee
Keskkonnahariduse spetsialist Keskkonnahariduslikud programmid, sündmused Harjumaal Reet Kristian, tel 5590 0650, reet.kristian@keskkonnaamet.ee

Matkaradade ja külastustaristu haldaja on Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK). Küsimuste korral võta ühendust:

Ametinimetus Kontakt
Piirkonna juhataja Jaanus Käärma, tel 513 9648, jaanus.kaarma@rmk.ee