Kohalikule

Kaitseala kaks kõige tähtsamat dokumenti on kaitse-eeskiri ja kaitsekorralduskava. Kaitse-eeskiri paneb paika kaitseala erinevad vööndid ning vööndites keelatud ja lubatud tegevused, kaitsekorralduskava on kaitseala rakenduslik tegevusplaan.

Nigula looduskaitseala valitseja on Keskkonnaamet. Majandustegevuste planeerimisel (sh ehitustegevus, metsamajandamine, rahvaürituste korraldamine) tuleb saada kooskõlastus Keskkonnaametilt. Loe lisaks Keskkonnaameti kodulehelt.

 

Ametikoht Valdkond Kontakt
Looduskasutuse spetsialist Rahvaürituste, projekteerimistingimuste, ehituslubade jm kaitseala valitseja kooskõlastused kaitsealal, hoiualal

Maris Pärn, 5697 7945, maris.parn@keskkonnaamet.ee 

Maahoolduse spetsialist Poollooduslike koosluste hoolduse korraldamine Pärnu- ja Viljandimaal

Gunnar Sein, 5331 0358,
gunnar.sein@keskkonnaamet.ee 

Keskkonnahariduse spetsialist Keskkonnahariduslikud programmid, ürituste korraldamine, maakondlik keskkonnahariduse ümarlaud, kodulehe haldus, noorte looduskaitsjate programm

Kalle Kõllamaa, 504 7219,
kalle.kollamaa@keskkonnaamet.ee

Metsahoiu spetsialist Kaitsealused ja majandusmetsad Lembit Alliksaar, 510 7985,
lembit.alliksaar@keskkonnaamet.ee 
 
Kaitse planeerimise spetsialist Kaitse-eeskiri, kaitsekorralduskava

Jana Arula, 5697 8857, jana.arula@keskkonnaamet.ee 

Looduskaitse juhtivspetsialist Looduskaitse valdkonna juhtimine Lääne regioonis

Kadri Hänni, 527 7419,
kadri.hanni@keskkonnaamet.ee 

Regiooni juhataja Lääne regiooni juhtimine
Sulev Vare, 506 9115,
sulev.vare@keskkonnaamet.ee  
 

Kõigi Keskkonnaameti Lääne regiooni töötajate kontaktid.

Nigula looduskaitseala ja puhkekohtade haldaja on Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK). Küsimuste korral võta ühendust:

Ametikoht Kontakt
Külastusala juht Riho Männik, 517 2636, riho.mannik@keskkonnaamet.ee 
Teabejuht Küllike Sisask, 5302 0833, kullike.sisask@rmk.ee 
Loodusvaht Urmas Mitt, 5688 5034, urmas.mitt@rmk.ee


Kui märkad looduse või külastusrajatiste kahjustamist, anna sellest teada keskkonnainfo telefonil 1313.