Avaleht » Uudised » Valminud on Soomaa rahvuspargi metsade majandamise hea tava

Valminud on Soomaa rahvuspargi metsade majandamise hea tava

05.09.2018 /
Oluline
/

Keskkonnaamet soovib hea tavaga anda nõu, kuidas oma metsi võimalikult loodust säästvalt majandada ja mida oma lepingupartneritelt või alltöövõtjatelt metsas tegutsedes nõuda.

2018. aasta kevadtalvel Soomaa rahvuspargis tehtud metsaraied ajendasid kohalike huvigruppide ja riigiasutuste esindajaid ühise laua taha istuma, et leida erinevaid osapooli rahuldav lahendus rahvuspargi piiranguvööndi metsade majandamiseks. Tänaseks on ligi kuus kuud väldanud arutelude ja analüüside põhjal sõnastatud 22 soovitust ehk hea tava Soomaa rahvuspargi metsade säästvaks majandamiseks.

„Soomaal on palju kohalikke, kes eelistaksid mitmetes teistes riikides levinud praktikat, et rahvuspargis metsi ei raiuta, vaid jäetaksegi need loodulikule arengule. Soomaa rahvuspargi kaitse-eeskiri täielikku majanduskeeldu praegu seada ei luba, küll aga saab alati paremini arvestada olemasolevate loodusväärtustega ning püüda kaitseala metsades loodushoidlikumalt toimetada,“ lausus Keskkonnaameti Lõuna regiooni looduskaitse juhtivspetsialist Kaili Viilma.

Viilma sõnul on tegu kõigile huvilistele vabatahtlikuks järgmiseks mõeldud soovitustega, mille järgimisel oleks rahvuspargi metsade majandamine loodussõbralikum ning peaks tagama kaitsealuste liikide parema toimetuleku. Soovitusi antakse näiteks lindude pesitsusrahu tagamiseks, erinevate liikide elupaikade säilitamiseks, harvendusraietel suurema täiuse hoidmiseks ning jõgede kallastel ja teede äärtes toimetamiseks. 

Soomaa rahvuspargi metsade majandamise soovitused on kõigile huvilistele kättesaadavad Soomaa rahvuspargi kodulehelt ja neid on võimalik järgida kõigis või ka vaid üksikutes punktides, seada neid tingimuseks oma alltöövõtjatele või metsa raieõiguse võõrandamise lepingutes.

 

Lisainfo:
Kaili Viilma
Keskkonnaameti Lõuna regiooni looduskaitse juhtivspetsialist