Uuringud

Uuringute allkirjastatud originaaleksemplaride, kaardimaterjalide ning andmekogudega on võimalik tutvuda Lahemaa rahvuspargi arhiivis Palmses.

Teadusarhiivi vanemate säilikute ja uuringute (1905-2004) loend on siin Lahemaa rahvuspargi teadusarhiivis on korrastatuna 5493 säilikut, Lahemaa rahvuspargi raamatukogus korrastatud  9311 teavikut. Lahemaa rahvuspargi raamatukogu teavikud ja arhiiivi säilikud on tallel Lahemaa rahvuspargis algusest aastast 1971. Erinevatest erakogudest ja arhiividest lisandus Lahemaa foto- ja filmiarhiivi olulist rahvuspargi ajalugu kajastavat materjali. Lahemaa rahvuspargi teadusarhiivi ja raamatukogu võib uurija kasutada koha peal. Põhimõtteliselt on võimalik Lahemaa teadusarhiivi liita Riigiarhiivi Infosüsteemiga ning Rahvusarhiiviga on kooskõlastatud säilikutele füüsiliselt antud kirjed, nii et sisuliselt on võimalik Lahemaa rahvuspargi teadusarhiivi kajastamine RAI süsteemis http://ais.ra.ee/ Lahemaa rahvuspargi raamatukogu on kajastatud URRAM kataloogis

Lahemaa külade arhitetktuuri ja asustusstruktuuri analüüs 2012

Inventuuri lõpparuanne on kättesaadav alljärgneva lingi kaudu: 

Külade inventuur

Külade tsoneeringukaardid ning väärtuslike hoonete tabelid on üles loetletud siin:

Külade inventuuri lisamaterjalid

Lahemaa külade arhitektuuri ja asutusstruktuuri lõpparuande tervikteksti, aruandega seotud kaardikihtide, hoonete andmebaasi ning fotoandmebaasiga on huvitatud ja konkreetse kinnistuga seotud isikul võimalik tutvuda Keskkonnaameti Palmse kontoris Lahemaa rahvuspargi arhiivis.

Lahemaa rannaasulate inventuur 2010

Lõpparuande laiale avalikkusele kättesaadavad materjalid on allalaetavad alljärgnevate linkide kaudu:

  • Metoodika (Käsmu, Vergi, Viinistu ja Võsu arhitektuuri ja miljööväärtuste analüüsi metoodika, 2010)
  • Viinistu (Viinistu küla arhitektuuri ja miljööväärtuste analüüs, 2010)
  • Vergi (Vergi küla arhitektuuri ja miljööväärtuste analüüs, 2010)
  • Käsmu (Käsmu küla arhitektuuri ja miljööväärtuste analüüs, 2010) 
  • Võsu (Võsu aleviku arhitektuuri ja miljööväärtuste analüüs, 2010)

Lahemaa rannaasulate inventuuri lõpparuande tervikteksti, aruandega seotud hoonete andmebaasi, kaardikihtide ning fotoandmebaasiga on huvitatud ja konkreetse kinnistuga seotud isikul võimalik tutvuda Keskkonnaameti Palmse kontoris Lahemaa rahvuspargi arhiivis.

 
Maakasutus ja maastikud

Esiajaloolised väärtused

Vaimne pärand

Eksperthinnang Lahemaa militaarobjektidele

Looduskaitse

Kaitse-eeskirja ekspertiisid

Esseed