Avaleht » Looduskaitse ABC

Looduskaitse ABC

Looduse mitmekesisuse säilitamiseks ning ohustatud liikide ja elupaikade soodsa seisundi tagamiseks on Eestis võetud kaitse alla 18,7% maismaast ja 27% kogu veealast (seisuga 31.12.2016).

2016. aasta 31. detsembri seisuga on Eestis kokku 3864 kaitstavat loodusobjekti, nendest:

  • 5 rahvusparki
  • 159 looduskaitseala
  • 152 maastikukaitseala
  • 534 parki ja puistut
  • 335 hoiuala
  • 1426 püsielupaika
  • 1153 kaitstavat looduse üksikobjekti
  • 20 kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavaid loodusobjekti
  • 80 vana ehk uuendamata kaitsekorraga ala

Metsis. Foto: Jaanus Tanilsoo