Kohalikule

Rahvuspargis on tegevused reguleeritud Vilsandi rahvuspargi kaitse-eeskirja ja looduskaitseseaduse alusel.

Vilsandi rahvuspargi kaitsekorralduskava 2012-2016 on kaitseala rakenduslik tegevusplaan. Loe kaitsekorralduskavade kohta lähemalt Keskkonnaameti kodulehelt.

Vilsandi rahvuspargi valitseja on Keskkonnaamet. Majandustegevuste planeerimisel (sh ehitustegevus, metsamajandamine, rahvaürituste korraldamine) tuleb saada kooskõlastus Keskkonnaametilt. Loe lisaks Keskkonnaameti kodulehelt.

Keskkonnaameti maakondlik kontor asub Kuressaares (Tallinna 22):

Soovitame vastava spetsialistiga eelnevalt vastuvõtuaeg kokku leppida.

Vilsandi rahvuspargiga seotud Keskkonnaameti töötajate kontaktid:   

Ametikoht Valdkond Kontakt
Lääne regiooni juhataja Lääne regiooni üldjuhtimine Sulev Vare, sulev.vare@keskkonnaamet.ee, 5069115
Looduskaitse juhtivspetsialist Looduskaitse valdkonna juhtimine Lääne regioonis Kadri Hänni, kadri.hanni@keskkonnaamet.ee, 4477374; 5277419
Maahoolduse spetsialist Poollooduslike koosluste hoolduse korraldamine Liis Sepp, liis.sepp@keskkonnaamet.ee, tel 452 7762; 5333 8176
Kaitse planeerimise spetsialist Kaitse-eeskiri, kaitsekorralduskava Gunnar Raun, gunnar.raun@keskkonnaamet.ee, tel 457 6442, 5688 7157
Kaitsekorralduse spetsialist Kaitstavad liigid ja üksikobjektid, võõrliigid Maarja Nõmm, maarja.nomm@keskkonnaamet.ee, tel 5682 0722
Kultuuripärandi spetsialist Kultuuripärandi koolitused, kultuuripärandi alased seisukohad Krista Kallavus, kritsa.kallavus@keskkonnaamet.ee, tel 472 4224; 522 6139
Looduskasutuse spetsialist Rahvaürituste, projekteerimistingimuste jm kaitseala valitseja kooskõlastused kaitsealal Allar Liiv, allar.liiv@keskkonnaamet.ee, tel 452 7766; 5770 2448
Metsanduse spetsialist Metsanduslik nõustamine Urmas Lambut, urmas.lambut@keskkonnaamet.ee, tel 452 7752
Vee-elustiku spetsialist Kalandus, harrastuspüük Märt Kesküla, mart.keskula@keskkonnaamet.ee, tel 463 6823; 523 4410
Jahinduse spetsialist Jahinduse korraldamine Ivar Marlen, ivar.marlen@keskkonnamet.ee, tel 463 6821; 5304 0354
Keskkonnahariduse spetsialist Õppeprogrammid, kodulehe haldus, ürituste korraldamine, noore looduskaitsja programm Maris Sepp, maris.sepp@keskkonnaamet.ee, tel 452 7766; 5304 7882
Projektikoordinaator Loopealsete "Life to Alvars" projekt Annely Esko, annely.esko@keskkonnaamet.ee, tel 511 6738

Kõigi Keskkonnaameti Lääne regiooni töötajate kontaktid.

Vilsandi rahvuspargis riigimaadel asuvate matkaradade, telkimisalade, puhke- ja lõkkekohtade haldaja on Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) külastuskorraldusosakond.

Küsimuste korral võta ühendust:

Ametikoht Ees- ja perekonnanimi Kontakt
Külastusala juht Üllar Soonik ullar.soonik@rmk.ee, tel 515 8901, 676 7551
Teabejuht Heli Alliksoon heli.alliksoon@rmk.ee, tel 527 7421, 676 7521
Loodusvaht Mati Ivalo mati.ivalo@rmk.ee, tel 5349 6525

Vilsandi rahvuspargi riigimaadel teostab looduskaitselisi töid Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) looduskaitseosakond ja metsamajandusosakonna looduskaitsetalitus.

Küsimuste korral võta ühendust:

Ametikoht Ees- ja perekonnanimi Kontakt
Looduskaitsespetsialist Ants Animägi ants.animagi@rmk.ee, tel 511 6458
Looduskaitse tööjuht Timo Asuja timo.asuja@rmk.ee, tel 5113 360

Keskkonnaalast järelvalvet teostab Keskkonnainspektsioon.

Kui märkad looduse või külastusrajatiste kahjustamist, teata sellest Keskkonnainspektsiooni valvetelefonil 1313 või 633 1313, elektronposti aadress on 1313@112.ee.