Avaleht » Uudised » 7.12 Rannakiele päiv

7.12 Rannakiele päiv

11.11.2019 /
Tavauudis
/

Tule laupäiväl, 7. joulukuu päiväl Liesi rahvamajasse kellu üheks. Piame rannakiele päivä üleilma ja Iesti igipolise kiele aestat. Kielepäivä rege vedäväd Liesi rahvamaja, Rannakiele pesäkäne, keskkonnaammet. Päivä pääpompu on Väino Esken. Preksu jauks pane 5 eurut tasku. Rohkemb void küsüdä ja tulemisest ede tiedä anda Mailalle 56565543 voi Avelle 53327893. Olet uodet!

Mielel ja kielel:

12.45 Seltsiss laulamme päivä lahti

13.00 Avasanad. Ave Paulus, Maila Velström ja Piret Norvik, toimittajad naiset

13.20 Jaak Prozes. Oimusugulaste kieled ja suome-ukri inemäste olemine. Jaak on suome-ukri oimutegemiste päämiess Iestiss fenno-ukria majass

13.55 Regilaul. Iesslaulaja Kaisa Kaisel. Rannakiele luod: Anneli Linn, Milvi Manitski, Tiina Viirna, Meeli Lehis, Tiiu Lepnurm

14.00 „Kuussalu rannakiele sanastik “ – rantlaste vägitegu. Vahimme raamadu sise – minŋeperäst tämä niisune sai? Vähäkäse rannakieless kirjutamisest ja kiele uueks menemisest. Tagavarasanastik viebiss

Heli Kendra – sanaraamadu päätegijä rantlaste puole pääld

Ene Velström – sanaraamadu kampa kuoss pidäjä ja sättijä

Regilaul. Rannakiele luod

14.35 Lahemaa rantlane – messune tämä on? Anne Kurepalu – pikkeld Lahemaal tüöd teht

15.05 Regilaul. Rannakiele luod

15.10 Süömavahe

15.30  Meri – Rannamihe leib. Hartvig Niiholm – igipoline kalamies Viinistüld

16.00 Jaguaig – mestarvis sie? Maila Velström Virveld

16.15 Rannalapse lapsepolv  - priius vai pitsidüs? Rääkivad Karli Lambot, Jaan Kivik, Heli Kendra, Marti Hääl, Melika Kindel ja toised

Regilaul. Rannakiele luod

Avitab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Pildi pääl rannarahvas Liesi kuolimaja ouess umbess 1925. Karli Lambot ans Kolga muuseumille