Avaleht » Vali kaitseala » Karula rahvuspark » Uudised » 23.05 Karula rahvuspargi kogukonna koosolek
Sündmus Neljapäev, 23. mai

23.05 Karula rahvuspargi kogukonna koosolek

23.05.2019 /
Tavauudis
/

Neljapäeval, 23. mail kell 17.00 toimub Karula rahvuspargi kogukonna koosolek Ähijärvel.

Päevakava:

  1. Ülevaade Karula rahvuspargi maaomanike küsitlusest – Kadri Kuusksalu (Keskkonnaamet)
  2. RMK külastuskorralduskava koostamine - Tiia Ilmet (RMK)
  3. Kaitsekorralduskava eelnõu tutvustamine – Kadri Kuusksalu (Keskkonnaamet)

Koostamisel on Karula rahvuspargi, Karula loodusala ja Karula linnuala kaitsekorralduskava. Kaitsekorralduskavaga kirjeldatakse ala kaitse-eesmärgiks olevaid loodusväärtusi, neid mõjutavaid tegureid ja kaitsemeetmeid ning planeeritakse vajalikke tegevusi koos tõenäolise läbiviimise aja ja maksumusega. Lisainfo kaitsekorralduskava eelnõu kohta: Kadri Kuusksalu, 680 7910 , kadri.kuusksalu@keskkonnaamet.ee.

Tegemist on kaitsekorralduskava tööversiooniga, mida veel täiendatakse. Oodatud on täiendavad ettepanekud kaitsekorralduslike tegevuste kohta. Märgime, et hetkel ettepanekute esitamise lõppkuupäeva ei määrata, kuna kava avalikustamine toimub hiljem.

Kaitsekorralduskava tööversioon on leitav:

Karula rahvuspargi, Karula loodusala ja Karula linnuala kaitsekorralduskava  

Lisainfo koosoleku toimumise kohta: Lilian Freiberg, lilian.freiberg@keskkonnaamet.ee