Home » Vali kaitseala » Matsalu rahvuspark » Uudised » 13.02 Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja arutelu turismi ja ettevõtluse teemadel

13.02 Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja arutelu turismi ja ettevõtluse teemadel

31.01.2020 /
Tavauudis
/

13. veebruaril kl 13-16 toimub Matsalu rahvuspargi keskuses Penijõe mõisas Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja arutelu turismi ja ettevõtluse teemadel. Kohtumise eesmärk on tutvustada sektorit enim mõjutavaid muudatusi seoses kehtiva kaitsekorraga ja kaardistada olulisi küsimusi ning ettepanekuid.

Keskkonnaministeerium algatas 23.08.2019 käskkirjaga nr 1-2/19/580 Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu menetluse Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja muutmiseks. Eelnõukohase määrusega muudetakse looduskaitseseaduse § 13 lõike 1 alusel olemasoleva Matsalu rahvuspargi kaitse-eesmärke, kaitsekorda ning korrigeeritakse kaitseala välispiiri ja tsoneeringut.

Uue kaitse-eeskirja tutvustamiseks ja osapoolte kaasamiseks on koostatud tegevusplaan. Tegevusplaani kohaselt on enne üldist eelnõu avalikku väljapanekut planeeritud eelkohtumised valitud teemadel gruppidega, keda loodusväärtuste kaitseks seatavad piirangud enim mõjutavad. Kuna teemad puudutavad mitmeid osapooli ja oluline on huvide tasakaalustamine, siis kuulatakse seisukohad ja ettepanekud ära huvigruppide kaupa.

Keskkonnaameti kodulehelt leiab vajalikud alusmaterjalid.

Tegevusplaan